Objavljen natječaj za subvenciju električnih bicikala
poticaji za električne bicikle

Prijavite se na natječaj fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te ostvarite poticaje za kupnju električnih bicikala ili skutera. 

Objavljen je natječaj koji će svim zainteresiranima omogućiti kupovinu električnih vozila uz subvenciju. U ovu skupinu vozila spadaju i električni bicikli

Od 2014. do 2019. godine je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 109,5 milijuna kuna sufinancirao nabavu 3681 energetski učinkovitijeg vozila (električnih, hibridnih te plug in hibridnih vozila).

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je natječaj za sufinanciranje kupovine električnih vozila (energetski prihvatljiva vozila) za pravne i fizičke osobe u iznosu od 44 milijuna kuna – 22 milijuna za fizičke i 22 milijuna za pravne osobe.

 • Javni poziv za pravne osobe objavljen je 30. lipnja 2020. godine, a sa zaprimanjem prijava se započinje od 7. srpnja od 9 sati
 • Javni poziv za građane bit će objavljen 2. srpnja 2020. godine, a sa zaprimanjem prijava se započinje od 13. srpnja od 9 sati.

ZAŠTO ELEKTRIČNA VOZILA?

 • nemaju emisije štetnih plinova u atmosferu, odnosno njihovim korištenjem smanjuje se štetan utjecaj na okoliš 
 • njihovim korištenjem se smanjuje potrošnja fosilnih goriva (neobnovljivih izvora energije)
 • podrazumijevaju smanjenje troškova održavanja te veću sigurnost u prometu
 • manje je porezno opterećenje
 • smanjuje se zagađenost okoliša bukom (procjenjuje se da gotovo 20 % stanovnika EU pati od buke čije se razine smatraju neprihvatljivima,)
 • doprinose društveno odgovornom poslovanju odnosno održivom razvoju

POTICAJI ZA KUPOVINU ELEKTRIČNIH BICIKALA

Fond uvjetuje da kupljena vozila moraju ostati dvije godine u vlasništvu.

KAKO SE PRIJAVITI?

 1. Odabrati vozilo i zatražiti ponudu za isto. Ako nije izraženo u ponudi – pribaviti i katalog i/ili certifikat u kojem se navode tehničke karakteristike vozila, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona, snaga, emisija
 2. U sustav za e-prijave na javne pozive Fonda učitati (uploadati) dokumentaciju (kopiju obje strane osobne iskaznice, presliku ponude za kupnju vozila izdanu od strane ovlaštenog prodavatelja, ukoliko isto nije izraženo ponudom, priložiti i katalog, certifikat ili sličan dokument iz kojeg su jasno vidljive tehničke karakteristike vozila koji je predmet ponude: kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km);  pravne osobe trebat će priložiti i dodatnu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom)
 3. Prijaviti se na Javni poziv klikom na „Prijavi se“ (ova opcija će u sustavu biti omogućena tek od početka službenog zaprimanja prijava).

KAKO ZATRAŽITI PONUDU?

Možete nas kontaktirati putem e-maila ivana.bobovcan@kc.t-com.hr ili na našoj adresi Bobe, Bana Jelačića 50, 48350 Đurđevac ili putem telefona 048/812-443
 

GDJE SE PREDAJE DOKUMENTACIJA?

Dokumentaciju predajete putem mrežnih stranica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Potrebno se je registrirati i potom samo slijediti upute za predaju dokumentacije.

REZERVACIJA

Nakon što se novac predviđen za poticaje rezervira predajom predračuna, za samu kupnju i potpisivanje ugovora ponovno će se nuditi punih 12 mjeseci, što je i više nego dovoljno vremena da se cijela priča privede kraju bez previše stresa. Pritom će rezervacija ponovno glasiti na osobu pa se prijavitelj može predomisliti i poticaj u konačnici iskoristiti za kupnju bilo kojeg vozila unutar kategorije za koju se prijavio.
 
Više o detaljima pročitajte na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.