048 812 443 | Bana Jelačića 50, 48350 Đurđevac

Politika privatnosti

Obrt Bobe se obvezuje zaštititi osobne podatke korisnika svojih usluga na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima, neophodne za poslovanje obrta Bobe te za slanje periodičnih newslettera putem elektroničke pošte. Korisnicima ostavljamo mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovi podaci uklone s lista koje se koriste za primanje tiskovina ili elektroničke pošte. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Bobe trgovine i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korištenje informacija

Bobe cijeni i štiti Vašu privatnost. Podatke dobivene u procesu registracije Bobe neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obveza regulirana zakonom ili je neophodna za dostavu tiskanih materijala na adresu korisnika. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati dobivene podatke trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi. Bobe može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom njihova korištenja web portala www.bobe-bicikli.hr Ove podatke Bobe koristi kako bi sakupio informacije potrebne za poboljšanje i prilagodbu web portala svojim korisnicima. Bobe se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila web portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Registracija

Kako bi napravio rezervaciju ili poslao upit na ovim internetskim stranicama, korisnik prethodno obavlja registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i prezimena osobe ili naziva poduzeća, e-mail adrese, adrese stanovanja – poduzeća, broja telefona). Ove se informacije koriste kako bi se omogućila dostava proizvoda Bobe trgovine na adresu korisnika ili poslale informacije obrađene od strane Bobe trgovine elektroničkim putem.

Log datoteke

IP adrese koristimo kako bismo analizirali trendove, održavali internetske stranice, pratili kretanje korisnika i sakupili šire demografske podatke. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca.

Dostupnost informacija

Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni nama, našim medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom. Samo kad se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

Linkovi

Ove internetske stranice mogu sadržavati linkove na druge stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako Bobe trgovina ne može biti odgovorna za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim internetskim stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake internetske stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim internetskim stranicama.

Sigurnost

Ove internetske stranice poduzimaju sve mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ovih internetskih stranica zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka) ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Tijekom boravka na stranicama označene su „https“ protokolom. Osim korištenja SSL šifriranja, kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu. Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim internetskim stranicama možete poslati e-mail na: bobe.bickli@gmail.com

Akcije

Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama. Poštujući privatnost svojih korisnika, nudimo mogućnost odbijanja ovog tipa informacija. Molimo vas da provjerite način odabira ovih mogućnosti.

Ispravci/ Ažuriranje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se može izvršiti slanjem e-maila na adresu: bobe.bickli@gmail.com

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Voditelj obrade podataka

Bobe s registriranim sjedištem na adresi Bana Jelačića 50, 48350 Đurđevac, je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo

Osobni podaci: ime, prezime (naziv poduzeća), adresa, kontakt broj telefona, e-mail adresa, datum rođenja, OIB.

Svrha prikupljanja podataka

Za prodaju, proizvodnju i dostavu proizvoda Bobe trgovine na adresu korisnika. Bobe trgovina će prikupiti osobne podatke, informacije o djelatnosti i poslovanju korisnika te interesne teme korisnika kako bi mogao ekonomično dostavljati informacije prema potrebama korisnika. Pružanje osobnih podataka u svrhu izrade, prodaje i dostave adekvatnih proizvoda predstavlja obvezu korisnika te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravnu dostavu informacija od strane Bobe trgovine. Elektronička dostava podataka – e-newsletter – za dostavu elektroničkih podataka na kontakt adresu korisnika (e-mail kampanje, društvene mreže…)
Prijenos trećim stranama. Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

  • Za realizaciju dostave naših proizvoda podatke ćemo dijeliti s pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. U slučaju preporučenih dostava, pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba ili usluga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke s dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa, tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena. Prilikom izrade proizvoda, podatke ćemo dijeliti s tiskarom koja će kontakt podatke koristiti za slanje pošiljaka. Ukoliko korisnik nije voljan predati podatke nužne za isporuku naših proizvoda neće moći biti uručena.
  • Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava Bobe trgovine zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.
  • Tvrtka MailPoet ili druga s kojom će Bobe trgovina imati pretplatu, a koja se profesionalno bavi automatiziranim slanjem elektroničkih informacija.
  • Podatke na uvid ima programerska tvrtka koja održava i unosi izmjene na portal u vlasništvu Bobe trgovine.
  • Podatke na uvid ima programerska tvrtka koja održava računalni sustav Bobe trgovine

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će odmah biti obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Gdje se pohranjuju osobni podaci
Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

  • Podaci za slanje elektroničkih newslettera: na zakupljenom dijelu servera unutar stranice www.bobe-bicikli.hr (email adresa korisnika … )
  • Podaci o korisniku – naručitelju proizvoda: – na lokalnom serveru Bobe trgovine kojem imaju pristup samo određeni djelatnici tvrtke te tvrtka ovlaštena za održavanje servera Bobe trgovina servere drži kod firme Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland, Tel.: +49 (0)9831 505-0, E-Mail: info@hetzner.com

Pristup i izmjena podataka

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na internetskim stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na internetskim stranicama bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programa s odmakom od 24 sata. Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Bobe trgovina ima pohranjene slanjem upita na email adresu: info@bobe-bicikli.hr

Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e- maila koji je zabilježen u našem poslovnom softveru s točnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav osobnih podataka korisnika

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može učiniti slanjem zahtjeva na e-mail adresu: info@bobe-bicikli.hr i podaci će biti brisani bez odgađanja osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava. Povratnu Informaciju na vaš zahtjev bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivnog e-maila koji je zabilježen u našem poslovnom softveru s točnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na prigovor

Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na e-mail adresu: info@bobe-bicikli.hr. Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i City Print odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana. Zaštitu podataka shvaćamo ozbiljno i poduzimamo sve napredne tehnologije kako bi vaši podaci ostali zaštićeni. Provodimo sve razumne mjere za zaštitu podataka, ali ne možemo jamčiti zaštitu informacija prenesenih na ili s interneta pa stoga nismo odgovorni za informacije koje na takav način primi treća strana. City Print pohranjuje podatke unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. Izjavu o privatnosti City Printa može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na svojoj internetskoj stranici. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu www.bobe-bicikli.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.bobe-bicikli.hr. Nastavak uporabe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s kolačićima

Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje. Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se automatski prikupljaju s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupa, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete nam privolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama ne date privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani. Kolačići od prve strane koji dolaze sa web stranice koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju web stranici da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće ( ti servisi su Facebook, Instagram, Googleanalytics, AdWords… ) Ti kolačići postavljeni su od strane Bobe trgovine i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketing svrhe.

Vama dostupne opcije

U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovise o vrsti pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć datoteke. Ukoliko odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće s web stranica bobe-bicikli.hr postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici.

Bobe, vl. Ivana Bobovčan