048 812 443 | Bana Jelačića 50, 48350 Đurđevac

REKLAMACIJE

www.bobe-bicikli.hr je online servis za naručivanje bicikala, dijelova, opreme za sport  te ostalih proizvoda. U slučaju reklamacije robe kupac je dužan uputiti reklamaciju Bobe bicikli e-mailom ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Odgovor na prigovor Bobe obvezuje se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača. Odgovornost za materijalne nedostatke Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i Bobe-a, u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Prema Zakonu o potrošačima nije moguće reklamirati proizvod koji je kupac izradio prema svojoj želji (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

U slučaju reklamacije, reklamaciju pošaljite na adresu: Bana Jelačića 50, 48350 Đurđevac ili na email: info@bobe-bicikli.hr. Vidljiva vanjska oštećenja ambalaže ili robe obavezno je prijaviti djelatniku dostavne službe.

Pravilo na jednokratni raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. Zakon o zaštiti potrošača), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupac za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.

Raskid ugovora je moguć za robu koja prije proizvodnje nije modificirana prema zahtjevu kupca (Članak 79, Stavak 3 ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA)

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. Zakon o zaštiti potrošača). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.Zakon o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda. Ostala prava i obveze su navedene u Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora. Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte.

Moj proizvod je oštećen u transportu

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako ste odabrali krivu veličinu proizvoda, takva reklamacija neće biti uvažena. Razlog tomu je što se na našoj stranici, uz svaki proizvod, nalazi prikaz proizvoda s informativnim dimenzijama (visina i širina) proizvoda. Stoga, proizvod koji bi nam vratili, ne možemo dalje prodati. On je napravljena upravo za Vas! U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Bjelovaru.